• Beste leden,

  Oorspronkelijk stond de algemene ledenvergadering gepland voor aanstaande zaterdag 18 december 2021. Het feit wil dat op die zaterdag meerdere teams een inhaalwedstrijd spelen. Omdat wij iedereen de gelegenheid willen geven op de algemene ledenvergadering aanwezig te zijn, hebben wij besloten deze om die reden te verplaatsen naar zaterdag 8 januari 2022. Aansluitend zal dan - mits de coronamaatregelen het toelaten - de nieuwjaarsborrel plaatsvinden. 

  De ALV zal worden gehouden in de kantine. De agenda is ongewijzigd en treffen jullie hieronder aan.

  Graag tot dan!

  Met vriendelijke en sportieve groet,

  Bestuur Hardenberg '85

   

  Agenda ALV 8 januari 2022

  1. Opening

  2. Verslag secretaris

  3. Bespreken verslag ALV 20 september 2021

  4. Algemeen bestuur

  5. Financieel verslag

  6. Verslag kascommissie

  7. Vaststellen nieuwe kascommissie

  8. Commerciële zaken

  9. Voetbal Technische Commissie

  10. Jubilarissen

  11. Rondvraag, wat verder ter tafel komt