• Beste leden,

  Vanwege de huidige coronamaatregelen en het feit dat de kantine om 20.00 uur gesloten moet zijn, heeft het bestuur van Hardenberg '85 besloten de Algemene ledenvergadering te verplaatsen van vrijdag 26 november 2021 naar zaterdag 18 december 2021. Aansluitend zal dan de jaarlijkse kerstborrel plaatsvinden. Uiteraard alles onder voorbehoud van de maatregelen die ons de komende periode nog te wachten staan. Hierover zullen wij jullie zo spoedig mogelijk berichten.

  De ALV zal worden gehouden in de kantine. Aanvang 14.00 uur. De agenda van deze ledenvergadering is ongewijzigd ten opzichte van de geplande ALV op 26 november en treffen jullie hieronder aan. Vanaf 13.30 uur ben je van harte welkom en zal er een heerlijk kopje koffie of thee voor je klaar staan.

  Graag tot dan!

  Met vriendelijke en sportieve groet,

  Het bestuur van Hardenberg '85

   

  Agenda ALV 18 december 2021

  1. Opening
  2. Verslag secretaris
  3. Bespreken verslag ALV 20 september 2021
  4. Algemeen bestuur
  5. Financieel verslag
  6. Verslag kascommissie
  7. Vaststellen nieuwe kascommissie
  8. Commerciële zaken
  9. Voetbal Technische Commissie
  10. Jubilarissen
  11. Rondvraag, wat verder ter tafel komt