• Vriendenteams

    Beleid vriendenteams

    Hardenberg ’85 is een vereniging waar prestatie voorop staat, maar waarbij ook zeker het plezier in voetbal erg belangrijk is. Het voetbaltechnische beleid is erop gericht de jeugdopleiding op een zodanig niveau te krijgen dat het 1e elftal van Hardenberg ’85 meespeelt in de top van de 3e klasse en zich door ontwikkelt tot een stabiele tweedeklasser.

    Onderdeel van bovenstaand beleid is het feit dat de VTC alle spelers indeelt in de desbetreffende teams. Hierbij wordt gekeken naar talent en sociale aspecten. Daarnaast vindt Hardenberg ’85 het van belang dat spelers met elkaar samenspelen ongeacht hun afkomst, geloof of vriendschappen.

    Binnen dit beleid is de vereniging zeer terughoudend met het toestaan van zogenaamde “vriendenteams”. Dit zijn teams waarbij de spelers van dat team onderling bepalen wie wel of niet in het team mag spelen. Daarom behoudt de vereniging zich het recht voor speler tot en met 32 jaar te verplichten op een zo hoog mogelijk niveau te spelen, behoudens zwaarwegende redenen die een uitzondering vormen op eerdergenoemd recht.

    Voor vragen over dit onderwerp kunnen leden terecht bij de VTC van Hardenberg ’85, te bereiken via vtc@hardenberg85.nl