• Op 29 mei jl. vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze ALV is uitgebreid stilgestaan bij de aankondiging van het huidige bestuur om af te treden aan het eind van het seizoen 2023/2024. In de aanloop naar deze ALV is veelvuldig gesproken over de gevolgen van deze beslissing en zijn er kort daarna vacatures voor de diverse bestuursfuncties gepubliceerd. Tot op heden heeft dit nog niet geresulteerd in een nieuw bestuur. Om de vereniging draaiende te houden in de zoektocht naar een nieuw bestuur is daarom tijdens de afgelopen ALV gesproken over het instellen van een zogenoemde ‘continuïteitscommissie’.

  Continuïteitscommissie

  “Een continuïteitscommissie zijn een of meer mensen die het bestuur tijdelijk vervangen in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders. Hierdoor loopt de besluitvorming en daarmee de continuïteit van de vereniging geen vertraging op.”

  Gelet op de huidige situatie - met het terugtreden van het bestuur en het ontbreken van aanmeldingen om de openstaande vacatures in te vullen - biedt zo’n continuïteitscommissie de vereniging de gelegenheid om een structuur aan te nemen die bij deze tijd past en om daar verdere invulling aan te geven.

  De Werkgroep Hardenberg ’85 heeft aangegeven bereid te zijn zitting te nemen in deze continuïteitscommissie en tijdens de ALV is vervolgens het voorstel tot het instellen van een continuïteitscommissie in stemming gebracht. Dit voorstel is door de algemene ledenvergadering unaniem aangenomen.

  De continuïteitscommissie bestaat uit de leden van de Werkgroep Hardenberg ’85, te weten:

  • Frank Klein Koerkamp
  • Ruben Peltjes
  • Yori Peek
  • Bram Koopman
  • Wout van Ballegooijen
  • Rien Veldsink

  Zij zullen zich de komende periode inspannen om verdere invulling te geven aan de rol van de continuïteitscommissie en de invulling van de diverse bestuursfuncties.

  Vragen?

  Het voetbalseizoen 2023/2024 eindigt op 30 juni a.s. en daarmee komt een einde aan onze bestuursperiode. Tot die tijd zijn de huidige bestuursleden bereikbaar voor alle vragen met betrekking tot de lopende (voetbal)zaken. Ondertussen zijn wij samen met de Werkgroep/continuïteitscommissie druk om alle beschikbare documenten en informatie netjes over te dragen. Voor vragen met betrekking tot het komende voetbalseizoen verwijzen wij jullie dan ook graag naar hen. Zij zullen bereikbaar zijn op het mailadres van de Werkgroep: werkgroeph85@gmail.com of de bekende mailadressen van de vereniging:

  Tot slot wil het huidige bestuur alle leden en vrijwilligers bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. Ondanks een hectische bestuursperiode met veel (onverwachte) gebeurtenissen kijken wij terug op een prachtige tijd. Dat is mede mogelijk gemaakt door jullie inzet en passie. Hartelijk dank daarvoor! En natuurlijk wensen wij de continuïteitscommissie en het nieuw te vormen bestuur veel succes in de toekomst!