• Vanuit de de werkgroep hebben we het initiatief genomen om een nieuwe commissie duurzaamheid op te starten binnen Hardenberg ‘85. Deze commissie heeft de afgelopen tijd flink gewerkt aan het afsluiten van een beter energiecontract voor de vereniging.

  Dat is gelukt. En hoe!

  Door een succesvolle overstap van een standaard flexibel contract bij DGB, naar een driejarig vast contract bij Essent, is het gelukt om de maandelijkse energiekosten voor de vereniging de komende jaren bijna te halveren. Het beter beheersen van de energiekosten vormt een belangrijke basis voor een stabiele meerjarenbegroting. De vrijkomende middelen worden opgespaard en gereserveerd in de begroting voor verdere verduurzaming. Met als idee om de energiekosten nog verder te verlagen.

  Ook daarin heeft de commissie duurzaamheid de afgelopen periode de nodige stappen gezet. Er is een (gratis) energiecoach aangesteld die onze vereniging helpt met het verder vormgeven van een concreet plan om tot nog lagere energielasten te komen. Het einddoel is om als vereniging ‘0 op de meter’ te bereiken in de komende jaren. Hierdoor zullen snel stijgende energieprijzen in de toekomst geen zorg meer zijn voor de vereniging. Het oversluiten van het energiecontract voor een langere tijd geeft per direct ook meer rust en ruimte, om vanuit de commissie duurzaamheid verder te werken aan nieuwe ideeën en plannen in nauwere samenwerking met de BSB.

  Welke plannen zijn er dan?

  We onderzoeken nu actief de mogelijkheden om de oude veldverlichting te vervangen voor nieuwe LED-verlichting. En daarnaast wordt er ook gekeken naar hoe de verwarming van de gebouwen en de kleedkamers beter kan, zonder daarvoor direct grootschalig te moeten verbouwen. De winst hier zit vooral in het meten van het verbruik en het beter inzichtelijk krijgen wanneer er (onnodig) energie verbruikt wordt. Omdat de vereniging beschikt over slimme meters, heeft de commissie duurzaamheid aan Enexis gevraagd om de meetgegevens van het verbruik automatisch te registreren, in plaats van deze handmatig door te moeten geven. Dit geeft de vereniging in de toekomst de mogelijkheid om het energieverbruik ook zelf veel nauwkeuriger te kunnen meten.

  Dit is goed voor algemene bewustwording en bespaart tegelijk ook kosten.

  Vanuit de werkgroep vinden wij dat resultaten zoals dit, de nut en noodzaak van commissies zichtbaar maken. Het binnen een commissie werken aan een bepaald doel, waar de vereniging beter van wordt, heeft dus gewoon nut. Door dit samen te doen, geven we invulling aan; ‘gewoon goed voor elkaar’.