• Kleding

  Richtlijnen gebruik kleding

  Hardenberg ’85 stelt voor al haar teams wedstrijdkleding ter beschikking. Daarnaast hebben, in toenemende mate, teams de beschikking over trainingspakken, sweaters, coachjassen en tassen. Veelal worden deze door sponsoren of de club zelf ter beschikking gesteld, een ontwikkeling die we als vereniging toejuichen, omdat dit de positieve uitstraling van Hardenberg ’85 vergroot. Aan het begin van het seizoen ontvangt ieder team de benodigde wedstrijdkleding (shirt en broek). Aan het eind van het seizoen wordt alle kleding ingenomen en worden de aantallen gecontroleerd. Het team (leiding en spelers) is verantwoordelijk voor die kleding.

  Schade

  Bovengenoemde toename van clubkleding heeft echter ook een schaduwkant, verlies en/of beschadiging van bovengenoemde kledingstukken.

  De door Hardenberg ’85 of haar sponsoren ter beschikking gestelde kleding, jassen, tassen of anderszins, mag alleen gedragen worden tijdens, direct voor of na aan Hardenberg ’85 gerelateerde voetbalactiviteiten (m.u.v. trainingen). Het dragen/gebruiken van deze kleding tijdens een training is niet toegestaan. Uiteraard is het gebruik van een (gesponsorde) voetbaltas wel toegestaan tijdens een training. De kleding mag echter nooit gedragen worden in de vrije tijd of tijdens het voetballen met een buurtteam etc.

  Bij twijfel, overleg altijd eerst met teamleiding, kledingcommissie en/of een van de bestuursleden.

  Elke speler/speelster (of ouder/verzorger), en ieder ander persoon verbonden aan het desbetreffende team, en in het bezit zijnde van clubkleding van Hardenberg ’85, is verantwoordelijk voor de ter beschikking gestelde clubkleding.

  Aansprakelijkheid

  In geval van verlies en/of beschadiging, behoudens slijtage door normaal gebruik, is/zijn bovengenoemde(n) aansprakelijk. In geval van aansprakelijkheid zal behoudt Hardenberg ’85 het recht de kosten, voortvloeiend uit reparatie of vervanging/vernieuwing, te verhalen bij de aansprakelijke persoon.

  In geval van verlies en/of beschadiging overlegt de verantwoordelijke persoon, of zijn ouder(s)/verzorger(s), met de teamleiding en de kledingcommissie over vervanging van de ter beschikking gestelde kleding en aanverwante zaken.

  Kleding inname

  Aan het einde van het seizoen wordt de kleding van ieder team gecontroleerd en ingenomen. De leider/trainer van het team dient, voor die tijd, alle kleding die aan het begin van het seizoen is ontvangen, te controleren op aanwezigheid en kwaliteit. Indien een speler gedurende het seizoen het team verlaat, dient alle clubkleding schoon en zonder beschadiging ingeleverd te worden bij de leider van het team.

  Wasvoorschriften

  Om de kleding zo goed en mooi mogelijk te houden adviseren wij:

  • De shirts gezamenlijk te wassen, dit i.v.m. het voorkomen van kleurverschil;
  • De shirts binnenste buiten te wassen en bij voorkeur niet warmer dan 40°;
  • Wasmiddel zonder bleekmiddel gebruiken;
  • De kleding niet in de droogtrommel te drogen. 

  JAKO

  Hardenberg ’85 heeft een kledingcontract afgesloten met JAKO. Tijdens wedstrijden mag daarom alleen in JAKO-kleding gespeeld worden. Houd hier rekening mee bij bijvoorbeeld de aanschaf van voetbalsokken. Deze, en andere JAKO-artikelen, zijn verkrijgbaar bij Prins Sport Hardenberg.

  Kledingcommissie

  De kledingcommissie is niet structureel aanwezig op het sportpark. Aanwezigheid van de kledingcommissie zal, zodra bekend, worden vermeld in de agenda. Voor vragen aan of het maken van een afspraak met de kledingcommissie kan een mail worden gestuurd naar kleding@hardenberg85.nl