• De afgelopen dagen hebben wij gemerkt dat groepen jongeren nog altijd samenkomen op ons sportpark, en ook met name op het naastgelegen (openbare) veld om bijvoorbeeld een balletje te trappen of elkaar te ontmoeten. Wij begrijpen dat jullie elkaar willen blijven zien en dat thuis zitten ook niet alles is. Dit is echter niet de bedoeling, het sportcomplex en alle andere ontmoetingsplekken zijn niet voor niets gesloten. Het bestuur van Hardenberg ’85 roept daarom iedereen op om geen gebruik meer te maken van het sportpark en deze openbare ontmoetingsplekken te mijden.

    Vanwege het coronavirus zijn verregaande maatregelen genomen. Dat beseft de vereniging zich absoluut. Het is echter juist nu van het allergrootste belang om de aanwijzingen van onze overheid op te volgen. Wanneer groepen in grote hoeveelheden bij elkaar komen, wordt vaak de regel om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden niet nageleefd. De kans op besmetting is dan groot. Wellicht behoor je zelf niet tot de risicogroep, maar besef wel dat jij hierdoor anderen, behorend tot de kwetsbaren van onze samenleving, kunt besmetten. Daarom vragen wij jullie om je verantwoordelijkheid te dragen en zoveel mogelijk thuis te blijven!

    Daarnaast willen wij ook een beroep doen op alle ouders om hier rekening mee te houden. Wijs uw kind op de mogelijke gevolgen van zijn/haar handelen en laat hem/haar niet zomaar de deur uitgaan.

    Neem verantwoordelijkheid voor jezelf en je omgeving. Blijf thuis bij gezondheidsklachten, houd afstand en mijd sociale contacten!