• Bericht aan alle leden, sponsoren en vrijwilligers!

  22 dec 2020
 • Beste voetbalvrienden van Hardenberg ‘85

  Door de covid-19 crisis en de door de overheid genomen maatregelen, waar wij als bestuur ons aan conformeren, is het helaas niet mogelijk elkaar te ontmoeten. Hoewel de verenigingsactiviteiten nagenoeg stil liggen geldt dit niet voor de bestuurlijke zaken. We gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn om een ALV on-line te organiseren. Om niet al het contact te verliezen wil ik jullie middels deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van wat er op bestuurlijk gebied zoal speelt.

  Als eerste zijn we bezig samen met de “Groene Club” de mogelijkheden te bestuderen op welke wijze de club energie kan besparen. De Groene Club is een sport breed initiatief van de KNVB, KNHB en KNLTB en in samenwerking met de provincies Gelderland, Overijssel en Zuid Holland, om sportaccommodaties te verduurzamen. 

  Het tweede project is de samenwerking met Top Level Punt. Dit is een club van mensen die ons op basis van ‘no cure no pay’ helpen bij het vinden en realiseren van subsidie regelingen. Ook hierin zijn de eerste  stappen gezet.

  Het derde project waar we mee bezig waren is inmiddels uitgevoerd. De jaarlijkse rollade- en worstenactie is weer geweest. Deze jaarlijks terugkerende actie is ondanks alle corona perikelen toch weer succesvol geweest. Wij willen dan ook iedereen die zich hiervoor heeft ingezet enorm bedanken. Er is goed verkocht. Bij de jeugd is met name door JO8-2 en JO8-1 super veel verkocht.   

  Dan gebeuren er nog steeds onderhoudswerkzaamheden  op het sportpark. Door de enorme  inzet van een aantal vrijwilligers ligt het sportpark er fantastisch bij. Zonder iemand te kort te willen doen wil ik via deze weg Jan, Bertus, Geert en de  klusgroep hiervoor danken.

  Ook in de kantine zijn nog een aantal zaken gerealiseerd. De ramen in de kantine, commissiekamer en de bestuurskamer zijn voorzien van luxaflex en het ‘Vrienden van Hardenberg 85’ bord is opgehangen en alle 56 beschikbare plekken verkocht.

  Nog een positieve bijdrage is geleverd door onze vele sponsoren. Vrijwel geen  enkele sponsor heeft, ondanks de huidige situatie, zijn of haar sponsorcontract opgezegd. Wij zijn hier dan ook erg blij mee en het geeft aan dat we met de huidige commerciële commissie een goede weg zijn ingeslagen. Om iets terug te kunnen doen wil ik vragen, wanneer er boodschappen e.d. worden gehaald, dat te doen bij onze sponsoren.

  Een andere positieve ontwikkeling is dat we het volgende seizoen doorgaan met het huidige trainerskorps.

  Inmiddels is ook het schilderen van deuren en kozijnen weer opgepakt. Momenteel wordt de entree onder handen genomen. In de entree zal, op verzoek van de kledingcommissie, nog een kast worden gerealiseerd waarin zij hun spullen, zoals kleding, tassen e.d. kunnen bergen.

  Wat de nabije toekomst ons brengen zal, ik weet het niet, maar ik hoop dat we op 19 januari een wat positiever bericht ontvangen betreffende de Covid-19 crisis. Het zou mooi en goed zijn dat in de loop van januari de trainingen voor iedereen hervat zouden kunnen worden en dat in navolging daarop  de competitie, in welke vorm dan ook, weer hervat zal worden. Maar het meeste waar ik naar uit zie is om elkaar weer te ontmoeten, langs de velden en in de kantine.

  Ik wens jullie allen, ondanks de opgelegde beperkingen een goede, gezellige Kerst en Jaarwisseling toe. Probeer er het beste van te maken, maar vooral:

  Blijf gezond!

  Namens het Bestuur,

  Gerrit Jan Olthoff    

         Afbeelding kan het volgende bevatten: 5 mensen, lachende mensen, baard en bril