• Beste leden,

  Het bestuur nodigt al haar leden van harte uit om op vrijdag 4 maart 2022 de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen. De ALV zal worden gehouden in de kantine. Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur ben je van harte welkom en zal er een heerlijk kopje koffie of thee voor je klaar staan. Na afloop van de ALV zal er een borrel plaatsvinden. Tevens zullen tijdens deze avond onze jubilarissen in het zonnetje worden gezet.

  Graag tot dan!

  Met vriendelijke en sportieve groet,

  Het bestuur van Hardenberg '85

   

  Agenda ALV 4 maart 2022

  1. Opening

  2. Verslag secretaris

  3. Bespreken verslag ALV 20 september 2021

  4. Algemeen bestuur

  5. Financieel verslag

  6. Verslag kascommissie

  7. Vaststellen nieuwe kascommissie

  8. Commerciële zaken

  9. Voetbal Technische Commissie

  10. Jubilarissen

  11. Rondvraag, wat verder ter tafel komt