1. Opening
  2. Verslag Secretaris
  3. Bespreken verslag ALV 20 september 2021
  4. Algemeen Bestuur
  5. Financieel verslag
  6. Verslag kascommissie
  7. Vaststellen nieuwe kascommissie
  8. Commerciële zaken
  9. Voetbal Technische Commissie
  10. Jubilarissen
  11. Rondvraag, wat verder ter tafel komt