• 1. Opening

  2. Vaststellen agenda

  3. Bespreken verslag ALV 4 maart 2022

  4. Algemeen bestuur

  5. Financieel verslag

  6. Verslag kascommissie

  7. Vaststellen nieuwe kascommissie

  8. Commerciële Zaken

  9. Voetbal Technische Commissie

  10 Rondvraag, w.v.t.t.k.