• Beste leden van Hardenberg ’85,
   
  Het bestuur nodigt al haar leden van harte uit om woensdag 29 mei 2024 de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen.
   
  De ALV zal als gebruikelijk worden gehouden in de kantine. 
  Aanvang: 20:00 uur
  Inloop vanaf 19:30 uur
   
  De agenda van deze ledenvergadering volgt zo spoedig mogelijk.
   
  Aftreden bestuur
  Tijdens deze ALV zullen wij voornamelijk stilstaan bij de gebeurtenissen/ontwikkelingen van de afgelopen maanden. In de afgelopen periode is er op bestuurlijk niveau veel gebeurd. Mogelijk hebben jullie hier inmiddels al het een en ander over gehoord. 
  Een van de belangrijkste punten is dat wij onlangs aan de Werkgroep hebben aangekondigd dat wij - mede door de gebeurtenissen van de afgelopen tijd - hebben besloten aan het eind van het seizoen 2023/2024 af te treden als bestuur van deze prachtige club. Wij zullen ons dan ook niet herkiesbaar stellen tijdens de aankomende ALV. Een lastige beslissing die niet van de één op de andere dag tot stand is gekomen. Onze beweegredenen en de antwoorden op de vraag ‘hoe nu verder?’ lichten wij graag tijdens deze avond toe.
   
  Vacatures
  De komende periode zullen de vacatures voor de diverse bestuursfuncties worden gepubliceerd. Nu al geïnteresseerd in een specifieke bestuursfunctie bij Hardenberg ’85 of nieuwsgierig naar de taken/werkzaamheden? Neem dan contact met ons op via bestuur@hardenberg85.nl of neem direct contact op met een van de huidige bestuursleden, ook voor vragen over de invulling van de vacatures. Wij komen graag met je in contact en gaan graag het gesprek met jou aan! 
   
  Graag tot 29 mei!
   
  Bestuur Hardenberg ’85